Varstvo osebnih podatkov

Nahajate se na strani: Domov > Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Privolitev

S klikom na gumb »posodobi« ali »Pošljite sporočilo«, vsakdo daje privoljenje za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Naše elektronske novice, naša sporočila in komunikacija z vami sme potekati le z vašim privoljenjem.

S klikom na gumb »posodobi« ali »Pošljite sporočilo« dajem vnaprej soglasje za:

 • za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil,
 • da Linea Media zbira podatke o mojem elektronskem naslovu,
 • za namen pošiljanja vabil na dogodke,
 • za namen promocije in obveščanja o produktih Linea Medie.

Linea Media bo za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirala podatka o naslovu spletne strani ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve. Nadalje pa se bodo zbirali še čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbirala datum odjave oziroma omejitve obdelave.

Vsakdo ima skladno z zakonom pravico, da se od vse elektronske komunikacije kdarkoli odjavi oziroma prekliče privolitev, na gumbu »odjava« oz. po elektronski pošti na info@lineamedia.si.

Vaši podatki bodo uporabljeni do vašega preklica. Po preklicu, se vsi vaši podatki nemudoma izbrišejo iz baze podatkov.

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali naši zaposleni, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti. V primeru, da bo katerikoli zunanji sodelavec imel dostop do teh podatkov, bo zavezan s pogodbo k varovanju.

Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Kontaktni podatki

Z vašimi podatki upravlja:

Linea Media d.o.o., Hruševska 44, 1000 Ljubljana, telefon: 01 282 22 64, elektronska pošta: info@lineamedia.si,

Odgovorne osebe:

Mag. Andrej Prepeluh, direktor

 

Pravica dostopa in popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in ima v tem primeru pravico do naslednjih informacij iz te evidence dejavnosti obdelave:

Pravice posameznika:

 • namen obdelave,
 • vrste osebnih podatkov,
 • posameznike, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • čas hrambe osebnih podatkov,
 • pravico zahtevati da Linea Media popravi nepravilne ali nepopolne podatke,
 • pravica do izbrisa na info@lineamedia.si,
 • pravica do omejitve podatkov,
 • pravica do ugovora vezana na podatke, ki so namenjeni neposrednemu trženju,
 • pravica pritožbe nadzornemu organu Informacijskemu pooblaščencu,
 • in druge skladne z ZVPOT-1.

 

Linea Media d.o.o.
Hruševska 44, 1000 Ljubljana
Ljubljana, 23. 5. 2018